צפו במוצרים ושרותים

ליבות מעבד
זכרון וירטואלי
שטח דיסק
רוחב פס
גיבויים בשרת מרוחק
שירותי ניהול מלאים
ממשק ניהול
FastStorageVPS
החל מ
₪1,250.00 חודשי
2
4 GB
1000 GB (1TB) SSD
20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



FastVPS
החל מ
₪499.00 חודשי
2
4 GB
100 GB SSD
20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



RocketStorageVPS
החל מ
₪1,600.00 חודשי
4
8 GB
2000 GB (2TB) SSD
50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



RocketVPS
החל מ
₪799.00 חודשי
4
8 GB
200 GB SSD
50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



MegaStorageVPS
החל מ
₪1,950.00 חודשי
8
16 GB
3000 GB (3TB) SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



MegaVPS
החל מ
₪1,099.00 חודשי
8
16 GB
300 GB SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



TitanStorageVPS
החל מ
₪2,300.00 חודשי
16
32 GB
3000 GB (3TB) SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



TitanVPS
החל מ
₪1,599.00 חודשי
16
32 GB
300 GB SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



SupraVPS
החל מ
₪3,198.00 חודשי
32
64 GB
500 GB SSD
200mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL



TitanPlusVPS
החל מ
₪2,399.00 חודשי
24
48 GB
400 GB SSD
150mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL