צפו במוצרים ושרותים

ליבות מעבד
זכרון וירטואלי
שטח דיסק
רוחב פס
גיבויים בשרת מרוחק
שירותי ניהול מלאים
ממשק ניהול
FastStorageVPS
החל מ
₪1,250.00 חודשי
2
4 GB
1000 GB (1TB) SSD
20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELFastVPS
החל מ
₪499.00 חודשי
2
4 GB
100 GB SSD
20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELRocketStorageVPS
החל מ
₪1,600.00 חודשי
4
8 GB
1000 GB (1TB) SSD
50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELRocketVPS
החל מ
₪799.00 חודשי
4
8 GB
200 GB SSD
50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELMegaStorageVPS
החל מ
₪1,950.00 חודשי
8
16 GB
1000 GB (1TB) SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELMegaVPS
החל מ
₪1,099.00 חודשי
8
16 GB
300 GB SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELTitanStorageVPS
החל מ
₪2,300.00 חודשי
16
32 GB
1000 GB (1TB) SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELTitanVPS
החל מ
₪1,599.00 חודשי
16
32 GB
400 GB SSD
100mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELTitanPlusStorageVPS
החל מ
₪3,100.27 חודשי
24
48 GB
1000 GB (1TB) SSD
150mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELSupraStorageVPS
החל מ
₪3,899.38 חודשי
32
64 GB
1000 GB (1TB) SSD
200mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELSupraVPS
החל מ
₪3,198.00 חודשי
32
64 GB
500 GB SSD
200mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANELTitanPlusVPS
החל מ
₪2,399.00 חודשי
24
48 GB
400 GB SSD
150mbit (ללא הגבלת תעבורה)
היסטוריה של 7 ימים
כלולים ללא עלות נוספת!
DirectAdmin / CPANEL