עיין במוצרים והשירותים

מס' אתרים שניתן לארח בחבילה
שטח אחסון
תשתית אירוח SSD
תעבורה חודשית
גיבויים בשרת מרוחק
גיבוי ושחזור בלחיצת כפתור
התקנות בלחיצת כפתור
שרתים בישראל
ממשק ניהול
Web One
₪40.00 חודשי
1
ללא הגבלה
V
ללא הגבלה
היסטוריה של 7 ימים
V
V
V
DirectAdminWeb Unlimited
₪70.00 חודשי
ללא הגבלה
ללא הגבלה
V
ללא הגבלה
היסטוריה של 7 ימים
V
V
V
DirectAdmin