עיין במוצרים והשירותים

Cloud AutoScale Bundle Management
החל מ
₪1,500.00 חודשי
Auto Scale include 3 web servers
1 as main and Management
2 more as web servers that will work under Load BalanceCloud SQL As Service Management
החל מ
₪500.00 חודשיExternal Services Management
₪500.00 חודשיServer Management - Linode 5 Servers
₪450.00 חודשי
10% Monthly Discount for 5 Servers and moreServer Management - Single Server
החל מ
₪500.00 חודשי