עיין במוצרים והשירותים

מס' אתרים שניתן לארח בחבילה
תעבורה חודשית
שרתים בישראל
SPD WAF1
₪50.00 חודשי
1
עד 1Tb לחודש
VSPD WAF100
₪500.00 חודשי
100
עד 1Tb לחודש
VSPD WAF20
₪250.00 חודשי
20
עד 1Tb לחודש
VSPD WAF5
₪125.00 חודשי
5
עד 1Tb לחודש
VSPD WAF50
₪350.00 חודשי
50
עד 1Tb לחודש
V