Dedicated SAS1

Desde
₪823.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 4 ליבות
 • זכרון פיזי 8 GB
 • שטח דיסק 300 GB SAS
 • רוחב פס סימטרי 20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית


Dedicated SAS2

Desde
₪1,223.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 6 ליבות
 • זכרון פיזי 16 GB
 • שטח דיסק 600 GB SAS
 • רוחב פס סימטרי 30mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית


Dedicated SAS3

Desde
₪2,297.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 12 ליבות
 • זכרון פיזי 48 GB
 • שטח דיסק 900 GB SAS
 • רוחב פס סימטרי 50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית


Dedicated SSD1

Desde
₪969.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 4 ליבות
 • זכרון פיזי 8 GB
 • שטח דיסק 240 GB SSD
 • רוחב פס סימטרי 20mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית


Dedicated SSD2

Desde
₪1,554.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 6 ליבות
 • זכרון פיזי 16 GB
 • שטח דיסק 480 GB SSD
 • רוחב פס סימטרי 30mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית


Dedicated SSD3

Desde
₪2,497.00
Mensual
 • מעבד פיזי 2 מעבדי 12 ליבות
 • זכרון פיזי 48 GB
 • שטח דיסק 960 GB SSD
 • רוחב פס סימטרי 50mbit (ללא הגבלת תעבורה)
 • ספקי כח 2
 • כרטיסי רשת 1Gb 2
 • אחריות תקלות חומרה כלול


10% הנחה בהזמנה שנתית

20% הנחה בהזמנה דו-שנתית

30% הנחה בהזמנה תלת-שנתית