דומיין בינלאומי - העברת בעלות

₪200.00


העברת בעלות
שם מתחם בינלאומי


עברת בעלות ללא צורך ברישום מחדשדומיין בינלאומי - שינוי דוא"ל

₪200.00


עבור שם מתחם בינלאומי


דורש תהליך העברת בעלותדומיין ישראלי - העברת בעלות

₪200.00


העברת בעלות
שם מתחם ישראלי


התהליך כולל העברת בעלות ורישום מחדשדומיין ישראלי - שינוי דוא"ל

₪200.00


עבור שם מתחם ישראלי בבעלות פרטית
יש צורך בבקשה חתומה עם צילום תעודת זהות


עבור שם מתחם ישראלי בבעלות חברה
יש צורך בבקשה חתומה על גבי דף לוגו+מספר חברה וחותמת חברה